Skip to Content

Gastro Junior * 2012 *Závěrečné ohlédnutí

Závěrečné ohlédnutí za 18. ročníkem soutěže GASTRO JUNIOR BRNO 2012 – NOWACO CUP obor číšník

 

Ve dnech 28.2. -1.3. 2012 se uskutečnila Mezinárodní soutěž GASTRO JUNIOR BRNO 2012 – NOWACO CUP na brněnském výstavišti v pavilonu G2. Vlastní souteži predcházela regionální kola Čech a Moravy. Soutěžním úkolem byla příprava ovocného dezertu pro dvě osoby včetne servisu před zraky hostů. Úprava ovoce v teplé či studené formě s povinným použitím ananasu. Úvodem mohu zkonstatovat, že se soutěžního úkolu všichni soutěžící zhostili velmi dobře. Mohli jsme vidět ananas třicetkrát jinak, což samo o sobě svědčí o tom, že odborní učitelé, kteří žáky na soutež připravovali, se o tuto problematiku opravdu intenzivně zajímali. Dá se říci, že soutěž měla skutečně vynikající úroveň. Kladu si otázku: „ Proč tomu tak je?“. Na základě srovnávání jednotlivých minulých ročníku, počínaje ročníkem prvním, se úroveň techniky a vybavení inventářem zlepšilo ne o sto, ale o tisíc procent, za což bych chtěl především poděkovat vzniku Asociace cíšníku České republiky a současně poděkovat její zakladatelce Sylvii Bartákové a jejímu nástupci Mgr. Radku Bušinovi. Nicméně každá soutěž má i své nedostatky. K zásadním patrily tyto: - stavění servírovacího stolku mezi stůl hosta a pracovní část – provádění odborné práce přes stul (keridon) na velkou vzdálenost, - soutěžním úkolem byla úprava ananasu, bohužel, v některých případech se ananas na soutěžních talířích objevil v minimálním množství a v některých případech nebylo vůbec zřejmé, že se jedná o ananas, - poněkud se zapomnělo na to, že se host na práci číšníka dívá, že ji sleduje, a že po skončení práce má být kůra ananasu opět úhledně upravena. Nikoliv ve formě talíře plného vrchovatého odpadu včetne papírových ubrousku. Perfektním způsobem se s tímto problémem vyporádali pouze tři soutěžící – a to dva Francouzi a soutěžící ze Střední školy potravinářské Charbulova Brno, - přestože jsem upozornoval na valné hromadě Asociace číšníku České republiky na správné používání příručníku, ne vždy byl používán tak, aby byl funkční nebo se nepoužíval vůbec, - měli bychom se více zamyslet nad společenskými pravidly při usazování hostu (čestnost), - bohužel, musím zkonstatovat, že v jednom případě došlo k chybnému založení koktejlového příboru a to z dvojnásobně se opakující hrubou chybou, což by se na této soutěži nemělo stávat, - nyní něco málo k servisu šumivého vína. S potěšením mohu říci, že tato oblast se technicky i esteticky podařila témeř dokonale. Používání chladičů na sekt – kovových či skleněných je věcí názoru. Z mého pohledu nejefektivnější servis sektu předvedla soutežící z Ostravy – Hrabůvky, slečna Pavla Pospíšilová, - nejlepší a nejčistší techniku složitého servisu předvedl soutěžící ze Střední školy potravinářské a služeb Brno, Marek Bím, - velmi pěkná ukázka byla od soutěžícího z Uherského Hradiště, který byl celkově hodnocen na čtvrtém místě, jedná se o Davida Žácka, - úžasně se zlepšila komunikace s hostem a jazyková úroveň, ať už v jazyce anglickém či německém. Závěrem bych chtěl ješte jednou poděkovat všem trenérům za jejich invenci, trpělivost a čas, který věnovali přípravě žáků na tuto soutěž. Přeji vám hodně nápadů při přípravě nového soutěžního úkolu. Srdecně zdravím všechny trenéry a děkuji komisařům národního kola za dobře odvedenou práci.

Jaroslav Morávek v.r.Dr. Radut | page